Urządzenia

Detekcja emisji niekontrolowanej oparta jest o dwa sposoby pomiarowe: kamera do detekcji – wyciek/ brak wycieku oraz Metoda EPA 21 – bazująca na pomiarach ilościowych w oparciu o współczynniki referencyjne.

 

Pomiar jakościowy wyciek/brak wycieku wykonywany jest przy użyciu kamery FLIR GF320, natomiast pomiar ilościowy za pomocą urządzenia ThermoFisher TVA 1000B. Detektor TVA 1000B łączy w sobie detekcję płomieniowo-jonizacyjną (FID) oraz fotojonizacyjną (PID) i jest najbardziej wszechstronnym detektorem zgodnym z Metodą EPA 21.

Do kalibracji detektora FID używa się metanu, natomiast do kalibracji PID używa się izobutylenu.
Wyżej wymienione urządzenia są zgodne z normami, praktykami a ich wyniki są uznawane za referencyjne.