Szkodliwe emisje lotne

 • Szkodliwe emisje lotne stanowią 50% całkowitej emisji zakładu 1
 • 50-60% szkodliwych emisji lotnych pochodzi z komór dławicowych zaworów1,2
 • Zawory często używane są bardziej narażone na wycieki1
  • np. zawory regulacyjne
 • Zawory z ruchomym wrzecionem są bardziej narażone na wycieki niż zawory kulowe1
  • Zasuwy i zawory grzybkowe a zawory kulowe
 • Większość szkodliwych emisji lotnych powodowane są przez niewielką liczbę urządzeń
 • Mniej niż 1 % zaworów gazowych może powodować ponad 70% całkowitych szkodliwych emisji w rafinerii/instalacji.
 • Wyzwanie: identyfikacja punktów emisyjnych powyżej dopuszczalnych poziomów

1 -     dane wg publikacji EU / dyrektywa IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń), Dokument referencyjny BAT dla przemysłu rafineryjnego , Luty 2003
2-     publikacja za US Environmental Protection Agency (EPA)