Co to jest LDAR?

 • Leak Detection and Repair (LDAR) jest to program opracowany do monitorowania i kontrolowania niezorganizowanej emisji lotnych związków organicznych (LZO) w zakładach przemysłowych,
 • Osiągnięcie zgodności z przepisami ochrony środowiska UE dotyczących emisji zanieczyszczeń,
 • Elektroniczne znakowanie elementów,
 • Pomiary wycieków węglowodorów i wskazanie wycieków na zasuwach, zaworach regulacyjnych, połączeniach kołnierzowych, pompach, kompresorach,
 • Kalkulacje całkowitych niezorganizowanych emisji do środowiska,
 • Ocena strat finansowych,
 • Ocena niezawodności i ryzyka,
 • Przygotowanie zleceń naprawy wraz z rekomendacjami,
 • Przygotowanie i planowanie napraw,
 • Ocena jakości naprawy,
 • Wykonanie wg EPA Metody 21 lub z wykorzystaniem Hi Flow Sampler ,
 • Oprogramowanie TP.LDAR – wspomagające zarządzanie elementami objętymi programem LDAR.