Szkodliwe emisje lotne

Szkodliwe emisje lotne to gazy lub opary, które wydostają się poza proces w miejscach innych niż projektowo przewidzianych.

Kwestie związane z emisjami:

  • Ustawodawstwo, legislacja
  • Strata produktu
  • BHP

Strata produktu

Koszt utraty produktu może być znaczący a jest często niedoceniany. Do 10% zaworów regulacyjnych (AOV) ma emisję powyżej 100,000 ppm powodując straty 964 kg/rok na zawór.

  • Straty w ujęciu 5-letnim to 4.8 tony/zawór.
  • Etylen ~ 400 €/tonę
  • 1928 EUR straty produktu / 5lat / zawór